Resekce a ablace zvukovodu

p1150052_1Resekcí, ablací zvukovodu se chápe odstranění části anebo celého vnějšího zvukovodu kvůli jeho neprůchodnosti. Typickými příčinami tohoto onecmocnění jsou častější chronické záněty, vzácně nádory. Nejvíce bývají postižena plemena, která jsou predisponována ke kožním alergiím. Mezi takové řadíme kokry, americké kokry, německé ovčáky, aj. Nutno dodat, že tento druh onemocnění může postihnout plemeno každé.

Read moreResekce a ablace zvukovodu

Operace močového ústrojí

p2161224

Operace močového ústrojí nastává tehdy, je – li zjištěna přítomnost močových kamenů (tzv. urolityiáza), které se mohou objevit jak u psů, tak i koček. Častými příčinami jsou infekce močových cest, obezita a jiné nevhodné krmení, popř. genetická predispozice. Všechny tyto problematické aspekty vedou ve většině případů ke stíženému, bolestivému močení, v moči se objevuje krev, anebo zvíře nemočí vůbec.

Read moreOperace močového ústrojí

Dilatace a torze žaludku

p3031262Jedná se o akutně probíhající onemocnění, které postihuje především velká a obří psí plemena. Typickými příznaky jsou nevolnost, apatie, slintání a nutkavé zvracení, které není nakonec vykonáno. Důležitým příznakem je rychle se zvětšující břicho. K těmto problémům dochází obvykle několik hodin po nakrmení.

Read moreDilatace a torze žaludku

Mamektomie – mastektomie

p3031262Mamektomií, mastektomií se chápe odstranění části nebo přímo celé mléčné žlázy, na které je zjištěn nádor jakékoli velikosti. Bohužel se jedná o poměrně časté operace, jimiž jsou postihnuty převážně starší feny. Předejít nádorovým onemocněním lze, a to časnou kastrací (nejpozději před 2. háráním) – viz články, pojednávající o kastracích.

Read moreMamektomie – mastektomie

Pyometra

Pp2080224yometra, neboli hnisavý zánět dělohy, bývá doprovázena nechutenstvím, nadměrným pitím a poté močením, zvracením a apatií. Nejčastěji jsou postiženy feny, ve věku 6 – 8 let, které v minulých letech trpěly falešnou březostí či poruchami pravidelného pohlavního cyklu.

Read morePyometra

Kastrace psa

pb091945_1Tento zákrok je obvykle doporučován psům, u kterých majitel zjistí formy nežádoucího chování, jakými jsou například agresivní výpady či útěky za hárajícími fenkami. Taktéž se provádí starším psům, majícím hormonálně podmíněné potíže – např. prostatické cysty, neoplazie, apod.

Read moreKastrace psa

Kastrace feny

p1170071_1Jedná se o běžný zákrok, který je obvykle doporučován majitelům fen, které nejsou určeny k chovu. Důležitým faktem této operace je také praxí ověřená prevence vzniku nádorů mléčné žlázy, kdy samotné statistiky uvádějí pokles výskytu tohoto onemocnění o více než 90%. Nejvhodnější načasování spadá na dobu nejpozději po prvním hárání.

Read moreKastrace feny